Etik og religionsfilosofi

Fagbeskrivelse: Etik og religionsfilosofi

Etik

I dette fag overvejer vi, hvad det indebærer at leve et kristent liv. Dette gennemtænker vi først og fremmest principielt, men også i lyset af praktiske problemstillinger.

Religionsfilosofi

I dette fag reflekterer vi filosofisk over en række aspekter af fænomenet religion såsom religion og samfund, religion og sekularisering, religion og sprog med mere.

Missionsteologi

I dette fag tematiserer vi mission ud fra bibelske, historiske, systematisk-teologiske og praktisk-teologiske aspekter. Vi drøfter det bibelske grundlag for mission, forskellige historiske forståelser af mission, systematisk-teologiske positioner inden for og praktisk-teologiske aspekter af missionsteologi.

Login