Om MF

Menighedsfakultetets vision og historie

En glød blev til et bål – MF’s vision og historie

Menighedsfakultetet har siden sin start i 1967 haft som sin vision at uddanne præster, der brænder for evangeliet og vil arbejde i troskab mod Bibelen og folkekirkens evangelisk-lutherske trosgrundlag.

For at arbejde hen mod dette mål, satsede grundlæggerne på at få opbygget en ny teologisk uddannelse med en høj akademisk standard og en naturlig tilknytning til det praktiske kirkeliv.

Selvstændig bacheloruddannelse i 2005

Under sloganet ‘Teologi for kirkens skyld’, ønsker MF at tilbyde en teologiuddannelse målrettet kirke og mission. Efter de første mange år at have givet supplerende undervisning til teologistuderende på Aarhus Universitet tog MF i 2005 et nyt stort skridt ved sammen med University of Wales at tilbyde en selvstændig 4‑årig bacheloruddannelse. Da dette samarbejde måtte ophøre, fandt vi en ny samarbejdspartner i University of South Africa.

Deres 4 1/2 årige bacheloruddannelse spillede dog ikke ideelt sammen med en dansk uddannelsesvirkelighed, så i 2019 indgik vi det nuværende samarbejde med Fjellhaug International University College (FIUC) i Oslo. FIUC har oprettet en afdeling FIUC-Aarhus på MF i Aarhus og tilbyder her en bacheloruddannelse.

Samarbejdspartnere

Ud over vore lokale samarbejdspartnere om teologi og mission på TORVET arbejder vi blandt andet nært sammen med:

  • Fjellhaug International University College i Oslo
  • Dansk Bibel-Institut i København

Teologi for kirkens skyld

Vær med i visionen!

Vi vil gerne invitere dig til at være med i visionen om at uddanne engagerede og veludrustede præster og ledere.

  • Søg ind som studerende på FIUC-Aarhus. Se mere om optagelse på FIUC-Aarhus’ BA-uddannelse
  • Bliv medlem af MF og vær med til at bære visionen om at drive teologi for kirkens skyld videre

Søg ind på FIUC-Aarhus

Bliv medlem af MF

Fra missionshus i 1972 – til egen bygning i 1982

Den første undervisning på MF var for teologistuderende ved Aarhus Universitet, og den foregik i missionshuset Bethania i Aarhus i 1972. Snart efter købte MF en nedlagt præstebolig på Trøjborg. Tilstrømningen af studerende var dog så stor, at MF måtte bygge noget væsentligt større, og i 1982 tog man de nuværende bygninger på Katrinebjergvej i brug.

Det var en stor glæde at se de første MF-teologer i arbejde i 1970’erne og 80’erne i præstestillinger og nationalt samt internationalt missionsarbejde.

Torvet – et samarbejde om teologi og mission

I 2012 indviede MF TORVET, som både er en fysisk tilbygning til MF og et samarbejde om teologi og mission med Promissio og Israelsmissionen.

Center for kristen apologetik

MF knopskød igen i 2014 ved at oprette Center for Kristen Apologetik, som ser det som sin fornemste opgave at forsvare og begrunde den kristne tro. På den måde tog MF et skridt i retning af at udvikle sig til at blive et ressourcecenter for kirken. Siden er dette udbygget med blandt andet en akademisk efteruddannelse på MF, mulighed for online enkeltfagsstudier, kirkehøjskoler rundt om i landet samt udviklingen af et omfattende lyd- og videobibliotek.

Se mere HER

Center for praktisk teologi og religionspædagogik

I 2022 oprettede MF et nyt center for praktisk teologi og religionspædagogik under ledelse af professor Kurt E. Larsen. Centerets opgave er at formidle inspiration og viden om praktisk teologi og religionspædagogik til kirkelige organisationer, menigheder samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Se mere om centeret HER

Login