Praktisk Teologi

Fagbeskrivelse: Praktisk Teologi

Homiletik

Homiletik handler om den kristne forkyndelse. Prædiken skal til, fordi kirken er til, og for at kirken skal blive til. Derfor vil vi se nærmere på den kristne forkyndelse, dens historie, grundlag og formål, samt den kulturelle- og kirkelige kontekst som den udfolder sig i.

Som al teologi lever homiletikken både i teori og praksis, og vi går derfor også tæt på vores egen forkyndelse. Således stiller faget skarpt på forkynderen som person, samt forkyndelsens praktiske udførelse – retorikkens rolle i forkyndelsen. Alt sammen med det overordnede formål at blive skarpere på forkyndelse og som forkyndere.

Login