Studiemiljø

Et studiefællesskab med plads til spørgsmål og samtale

Studieliv på FIUC-Aarhus

Menighedsfakultetet er kendt for at have et attraktivt studiemiljø, hvor de studerende går seriøst til studiet og samtidigt har et varmt og inkluderende fællesskab med plads til den enkelte. Her har du frihed til at være undervejs og lufte holdninger og synspunkter i en tryg atmosfære. Du vil opleve, at lærerne er nemt tilgængelige og altid med på at svare på spørgsmål, fx i kaffestuen, når der er pauser i undervisningen. Og så får du mulighed for at deltage i et åndeligt fællesskab, blandt andet ved daglige andagter, som er for alle i huset.

Bibliotek

Du får adgang til Menighedsfakultetets store og velassorterede bibliotek med omkring 40.000 bøger, dels teologiske fagbøger på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, latin, græsk, hebraisk — dels opbyggelig litteratur, fagtidsskrifter mm. Bøgerne kan lånes af studerende og ansatte til brug i huset.

Får du brug for hjælp til at finde bestemt litteratur, står vores bibliotekar gerne til rådighed.

Læseplads

Du bliver tilbudt en af Menighedsfakultetets 57 læsepladser, der er fordelt på fire læsesale. Her kan du have dine bøger stående, så du ikke behøver transportere dem frem og tilbage hver dag. Læsepladserne hjælper mange studerende til at strukturere deres tid og få plads til både studier og fritid.

Torvet

I 2012 blev der opført en tilbygning på Menighedsfakultetet, som rummer en række missionsorganisationer, herunder Israelsmissionen og Promissio som ejer tilbygningen i fællesskab med Menighedsfakultetet. Det giver ideelle muligheder for at sammentænke teologi og mission. For dig som studerende giver samarbejdet på TORVET blandt andet mulighed for at komme i international praktik, tage med på studieture til Israel og få sparring i opgaveskrivning og missionsovervejelser. Og for nogle måske også et spændende studiejob på deltid.

Studieture

Som studerende har du mulighed for at komme med på spændende og relevante studieture og ekskursioner. Især studieturen til Israel er i høj kurs, fordi den byder på topkvalificeret undervisning på de steder, hvor de store begivenheder i Ny Testamente fandt sted.

“Det sociale fællesskab skaber et rum, hvor der er plads til at være, som man er, og som lægger op til mange spændende snakke. Man bliver set og hørt og taget alvorligt, både på det menneskelige og på det faglige plan. Det giver et kæmpe drive.”

Sissel Jørgensen, FIUC-2019-holdet

Mentor samtaler

Som studerende får du tilbud om mentorsamtaler med en underviser eller en anden med lederansvar på Menighedsfakultetet. Her kan du under fire øjne lufte alle spørgsmål og tanker, som dukker op under studiet.

Mentorsamtaler giver dig mulighed for at tænke højt over for en medkristen med livserfaring og få feedback og hjælp til at gennemføre studiet og få respons på dine overvejelser om kommende arbejde. Eller hvad du ellers måtte finde relevant.

Speakers lounge

Der holdes regelmæssigt Speakers Lounges i kaffestuen. Her kan du sammen med alle andre i huset lytte til korte oplæg om et emne, som en studerende, en ansat eller en gæst er optaget af. Det kan være hovedpunkterne i en faglig opgave, en biskop der har et oplæg om et kirkerelateret emne, en messiansk jøde, en etiopisk kirkeleder eller departementschefen fra kirkeministeriet. På den måde stimuleres din teologiske refleksion, udvides din horisont, og du opøves i at begå dig i en respektfuld debatkultur.

Uddannelsen giver praktisk erfaring

Som studerende ved FIUC-Aarhus kan du tage aktivt del i byens menighedsliv uden for undervisningstiden og være OBS på relevante studiejobs i kirker og kirkelige og missionale organisationer. Derudover får du tilbud om en række spændende fag uden eksamen i regi af Akademi for Praktisk Teologi. Endelig får du tilbud om at prøve at forkynde for især unge som et vigtigt led i din afklaring af nådegave og overvejelser om fremtidigt job.

Ressourcecenter for kirke og mission

Udover at huse FIUC-Aarhus’ bacheloruddannelse er Menighedsfakultetet også et ressourcecenter for kirke og mission. Det betyder blandt andet, at du — så langt din tid rækker — får mulighed for at deltage i Menighedsfakultetets forskellige kurser, konferencer og temadage for et større publikum end kun de studerende på FIUC-Aarhus. Det giver dig mulighed for at møde spændende mennesker, få inspiration fra gæsteforelæsere fra ind- og udland og udvide din horisont.

Undervisere

  • Alle
  • Etik og religionsfilosofi
  • Gammel Testamente
  • Kirkehistorie
  • Ny Testamente
  • Praktisk Teologi
  • Systematisk Teologi
Anja Smedstrup Christensen

Anja Smedstrup Christensen

Ph.d.-studerende, cand.theol.
Jeppe Bach Nikolajsen

Jeppe Bach Nikolajsen

Professor i Systematisk Teologi, ph.d., cand.theol.
Klaus Vibe

Klaus Vibe

Lektor i Ny Testamente, undervisningskoordinator, Assistant Professor, ph.d.
Kurt Ettrup Larsen

Kurt Ettrup Larsen

Professor, dr.theol., leder af Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik
Michael M. Thunbo

Michael M. Thunbo

Ph.d.-studerende, cand.theol. medarbejder på Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik
Morten Hørning Jensen

Morten Hørning Jensen

Professor, ph.d., akademisk leder, Leader of Academy
Peter Søes

Peter Søes

Adjunkt i dogmatik, Assistant Professor, cand.theol. ph.d.
Oline Bøndergaard Kobbersmed

Oline Bøndergaard Kobbersmed

cand.theol. undervisningslektor
Login