Systematisk Teologi

Fagbeskrivelse: Systematisk Teologi – Dogmatik (troslære)

Dogmatik handler om troens læremæssige indhold. Altså om, hvad kristne tror på, og hvorfor de gør det. Derfor er kirkens trosbekendelser selvfølgelig nogle af grundteksterne i faget, og det samme er de ’store’ tekster fra både fra oldkirken, fra reformationstiden og fra vores egen tid.

Luther fylder meget i dogmatikundervisningen hos os, men vi læser også mange andre, for målet er at komme i infight med de bedste lærere, kirken har haft. Ikke for bevidstløst at gentage, hvad de skrev, men fordi de kan hjælpe os til at nå frem til, hvad vi kan holde for sand og forpligtende kristen troslære i dag. Det har vi brug for, og det har dagens kirke brug for.

Login