TEO­LO­GI FOR
KIR­KENS SKYLD

Menig­heds­faku­l­te­tet vil uddan­ne dig til at gøre en for­skel i kir­ke­li­vet i Danmark.