Uddannelsen

Menighedsfakultetet vil uddanne dig til at gøre en forskel for kirkelivet i Danmark

Hvorfor studere ved FIUC-Aarhus?

null
Du får en uddannelse, der på en unik måde kombinerer høj akademisk faglighed, forankring i den kristne tro og mulighed for praktisk erfaring og dermed er skræddersyet til alle, der vil arbejde for kristen mission som ledere, præster og forkyndere.
null
Du får undervisere, der er fagligt topkvalificerede, og som brænder for kirke og mission og gerne hjælper dig på vej fagligt og menneskeligt.
null
Du bliver en del af et studiemiljø, der er kendt for at være et attraktivt og inkluderende fællesskab af engagerede studerende med plads til at undres, hvor du bliver klogere på Bibelen og kristendommen.

Bachelor i teologi

Du kan tage en teologisk bachelorgrad ved den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug International University College, som har en afdeling (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet (MF) underviser.

3‑årig bacheloruddannelse og mulighed for 1‑årig tillægspakke

Den norske bachelor i teologi og mission er en 3‑årig uddannelse. Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1‑årig tillægspakke med en række fag, således at du har mulighed for samlet at få en 4‑årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Du kan se en oversigt over uddannelsen HER. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på teologiuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende med at få en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på pastoralseminariet.

Det er også muligt at tage den 3‑årige bacheloruddannelse uden at tage den 1‑årige tillægspakke. Den giver adgang til FIUC’s masteruddannelse i teologi og mission (se mere HER) og en række andre udenlandske masteruddannelser og kan også være baggrund for jobs inden for kirke og mission.

Søg ind på Aarhus Universitet

Vi anbefaler, at du, når du søger ind på vores norske bacheloruddannelse, samtidig søger ind på bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet.

Dermed får du de fordele, der følger med en dansk universitetsindskrivning. Først og fremmest sikkerhed for at kunne komme videre på kandidatuddannelsen uden forsinkelse. På den måde kan du blive teologisk kandidat på 6 år og gå direkte videre til pastoralseminariet. Som studerende ved Aarhus Universitet vil du også have ret til at søge SU.

Teologistuderende ved Aarhus Universitet har mulighed for at tage kurser ved andre uddannelsesinstitutioner og søge om forhåndsgodkendelse af merit. Aarhus Universitet foretager en individuel faglig vurdering af de forløb og fag, der tages.

Konkret vil det foregå på den måde, at du løbende søger om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af Fjellhaug-fag til uddannelsen ved Aarhus Universitet efter gældende regler. Det vil vi hjælpe dig med. Du vil komme til at tage en lang række centrale teologiske fag ved FIUC-Aarhus og læse sprogfagene og to andre fag på universitetet samt indlevere din afsluttende bacheloropgave dér. Sideløbende søger du om at få fag fra universitetet overført til den norske bacheloruddannelse.

Dermed ender du med på fire år at få både en dansk og en norsk bacheloruddannelse.

Oversigt over uddannelsen

Nedenfor kan du se, hvordan den samlede uddannelsespakke kan se ud. Eksamensfagene ligger fast, både når det handler om, hvilke fag man skal tage, og i hvilken rækkefølge man skal tage dem. De øvrige fag er eksempler; her kan det variere, hvad vi udbyder, og hvornår. I dette skema er fag, der tages på Aarhus Universitet markeret med grønt. Eksamensfag taget på MF i regi af FIUC er markeret med blåt. De lyseblå fag tager du på MF i regi af Akademi for Praktisk Teologi. De to første slags fag (de grønne og de blå) ligger fast. Den tredje gruppe fag er ikke obligatoriske, og udbuddet kan variere i forhold til det, der er nævnt her.

Optag af nye studerende

FIUC-Aarhus optager et nyt hold studerende på bacheloruddannelsen hvert andet år (ulige år). Næste optag er sommeren 2025.

Som beskrevet ovenfor anbefaler vi, at du, når du søger ind på vores norske bacheloruddannelse, samtidig søger ind på bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet.

Vær opmærksom på, at det betyder, at du skal ansøge to forskellige steder, og at der er visse forskelle i adgangskrav og ansøgningsfrister. Det er derfor meget vigtigt, at du orienterer dig grundigt på de respektive hjemmesider.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet samt finde link til ansøgning på deres hjemmeside HER (åbner i nyt faneblad)

Du kan læse mere om adgangskrav, ansøgningsfrister, tidspunkt for studiestart m.m. for bacheloruddannelsen ved FIUC-Aarhus HER (åbner i nyt faneblad)

FAQ

Er FIUC-Aarhus’ uddan­nelse officielt anerkendt?

Ja. Uddannelsen udbydes af det norske Fjellhaug International University College, som er akkrediteret i Norge, og du optjener løbende ECTS-point.

Behøver man sigte efter at blive præst?

Nej, der er frihed til at vælge sin egen vej, og der er brug for veluddannede teologer i en bred vifte af jobs.

Kan man få SU?

Bacheloruddannelsen ved FIUC-Aarhus er ikke SU-berettiget. Studerende på bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet, har mulighed for at søge om SU efter gældende regler.

Hvem står egentlig bag FIUC-Aarhus?

FIUC-Aarhus er en underafdeling af Fjellhaug International University College, som har hovedkvarter i Oslo og filialer i København og Aarhus. Se mere om Fjellhaug International University College HER.

Hvordan er rela­tionen mellem Menighedsfakultetet og FIUC-Aarhus?

FIUC-Aarhus er en underafdeling af en norsk akkrediteret uddannelsesinstitution med hovedafdeling i Oslo. FIUC-Aarhus’ uddannelse afholdes på Menighedsfakultetet med lærerkræfter og administrativt personale fra Menighedsfakultetet. Fakultetslederen og de faste undervisere er ansat både ved FIUC-Aarhus og på Menighedsfakultetet. Undervisningen foregår langt overvejende på dansk, men norske gæsteforelæsere kan forekomme.

Hvem kan jeg tale med, hvis jeg har spørgsmål til uddannelsen?

Du er meget velkommen til at kontakte studiekoordinator Brian Kærslund Hansen (bkh@teologi.dk eller tlf. 7356 1248), hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme forbi og se Menighedsfakultetet.

Kan jeg få hjælp til at skaffe bolig?

Du må som studerende selv tage ansvar for at finde et sted at bo. Da der i disse år bliver bygget rigtigt meget i Aarhus, herunder også mange nye studieboliger, er der gode muligheder for at finde en bolig. Erfaringer viser, at alle finder en bolig uden de store problemer.

Login